07.09.2021 r.   Odpowiedź NFZ do OFO w sprawie przekazania danych dotyczących liczby pacjentek, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozpoznaniem głównym raka piersi.     Zobacz  
 24.10.2023 r. Pismo w sprawie  procesu kontraktowania świadczeń w ramach programu lekowego B.148 „Leczenie chorych na raka endometrium (ICD-10:C54)”    Zobacz
09.11.2023 r. Odpowiedź ws. kontraktowania świadczeń w ramach programu lekowego B.148 "Leczenie chorych na raka endometrium (ICD-10:C54)"   Zobacz

 

Fundacja OnkoCafe jest reprezentantem pacjentów w ogólnopolskim dialogu zmierzającym do opracowania systemowych rozwiązań usprawniających leczenie i poprawiających komfort życia pacjentów onkologicznych.

Poprzez prowadzone działania, aktywnie włączamy się w kreowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Uważamy, że skuteczny system ochrony zdrowia powinien zostać stworzony w oparciu o potrzeby pacjentów, którzy są jego beneficjentami.

  • Jesteśmy członkiem Rady Organizacji Pacjentów prze Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Jesteśmy członkiem założycielem Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.
  • Współpracujemy z instytucjami , parlamentarzystami i stroną rządową, pełnimy rolę doradczą i rekomendujemy propozycje rozwiązań.

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz