REKLAMA: purella pomaga
20.10.2021 r. Stanowisko Fundacji Onkocafe - Razem Lepiej w związku z publikacją projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które wejdzie w życie 1 listopada br. _Zobacz_
11.09.2021 r.       Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia do Fundacji Onkocafe - Razem Lepiej, w sprawie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.                                                                                                                         _Zobacz_         
     

 

 

Fundacja OnkoCafe jest reprezentantem pacjentów w ogólnopolskim dialogu zmierzającym do opracowania systemowych rozwiązań usprawniających leczenie i poprawiających komfort życia pacjentów onkologicznych.

Poprzez prowadzone działania, aktywnie włączamy się w kreowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Uważamy, że skuteczny system ochrony zdrowia powinien zostać stworzony w oparciu o potrzeby pacjentów, którzy są jego beneficjentami.

  • Jesteśmy członkiem Rady Organizacji Pacjentów prze Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Jesteśmy członkiem założycielem Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.
  • Współpracujemy z instytucjami , parlamentarzystami i stroną rządową, pełnimy rolę doradczą i rekomendujemy propozycje rozwiązań.

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw amgen magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit             

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz