27.05.2022 r. Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek  Zobacz
09.12.2021 r. Pismo w sprawie refundacji terapii stosowanych w leczeniu raka prostaty. _Zobacz_
01.12.2021r. Pismo organizacji pacjenckich w sprawie zakresu objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu dla leku Kadcyla _Zobacz_
21.12.2021 r. Odpowiedź na pismo z dnia 01.12.2021 w sprawie zakresu objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu dla leku Kadcyla _Zobacz_
20.10.2021 r. Stanowisko Fundacji Onkocafe - Razem Lepiej w związku z publikacją projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które wejdzie w życie 1 listopada br. _Zobacz_
15.10.2021 r.  Apel organizacji pacjentów w sprawie szczepień przeciw pneumokokom _Zobacz_
11.09.2021 r.       Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia do Fundacji Onkocafe - Razem Lepiej, w sprawie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.                                                                                                                       _Zobacz_     
 26.08.2021 r.  Pismo w sprawie leczenia raka piersi w Polsce  _Zobacz_

 

 

Fundacja OnkoCafe jest reprezentantem pacjentów w ogólnopolskim dialogu zmierzającym do opracowania systemowych rozwiązań usprawniających leczenie i poprawiających komfort życia pacjentów onkologicznych.

Poprzez prowadzone działania, aktywnie włączamy się w kreowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Uważamy, że skuteczny system ochrony zdrowia powinien zostać stworzony w oparciu o potrzeby pacjentów, którzy są jego beneficjentami.

  • Jesteśmy członkiem Rady Organizacji Pacjentów prze Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Jesteśmy członkiem założycielem Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.
  • Współpracujemy z instytucjami , parlamentarzystami i stroną rządową, pełnimy rolę doradczą i rekomendujemy propozycje rozwiązań.

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw amgen magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit                 

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz