Warszawa, 23 listopada 2023 r.

Badania przesiewowe w kierunku raka płuca – postępowanie, które może

uratować życie

Co   roku   ponad   23   tysiące   Polaków   słyszy   diagnozę   raka   płuca.   Choroba   może   być

wyleczona,   ale   jednym   z   warunków   jest   odpowiednio   wczesne   wykrycie.   Aby   poprawić

statystyki wczesnych rozpoznań, w Polsce funkcjonuje Ogólnopolski Program Wczesnego

Wykrywania   Raka   Płuca   (WWRP)   za   Pomocą   Niskodawkowej   Tomografii   Komputerowej

(NDTK). Informacje o programie i szczegółowa lista ośrodków go realizujących dostępne są

m.in. na stronie kampanii Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej „Onkopomocnik – wiedza jest

ważna”.

Rak płuca to choroba, która często w początkowym stadium nie daje żadnych objawów. Z

tego powodu jest bardzo trudna do wykrycia w momencie, w którym szanse na całkowite

wyleczenie są największe. Dlatego tak ważne w tym nowotworze są badania przesiewowe. W

szczególnym stopniu powinny być nimi objęte osoby z grup podwyższonego ryzyka. Jak

tłumaczy współtwórca programu wczesnego wykrywania raka płuca w Polsce,  

prof. dr hab.

n.   med.   Mariusz   Adamek,   pulmonolog   w   Katedrze   i   Klinice   Chirurgii   Klatki   Piersiowej,

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu – Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w rozmowie z redaktor Moniką Rachtan, czynniki ryzyka to m.in. wiek i okres palenia

papierosów.

- Mówimy o osobach od 55. do 74. roku życia. Dlaczego tak? Dlatego, że szczyt zachorowań

na raka płuca u osób, które paliły bądź palą, to od 65. do 75. rok życia. Natomiast u osoby

jeśli istnieje jakiś dodatkowy czynnik ryzyka, np. obturacyjna choroba płuc, włóknienie płuc,

rak płuca w rodzinie u krewnego pierwszego stopnia, wtedy rozpoczynamy badania od 50.

roku życia. Natomiast co do całkowitej konsumpcji tytoniu, pierwotnie to było 30 paczkolat,

teraz jest już na całym świecie 20 paczkolat. I czas od abstynencji, który jest najdłuższy

możliwy i utrzymuje to ryzyko na takim poziomie, żeby ono usprawiedliwiało robienie badań,

to jest 15 lat –          

wylicza ekspert.

Badaniem, które pomaga wykryć raka płuca na wczesnym etapie i ma udowodniony wpływ

na redukcję śmiertelności, jest niskodawkowa tomografia komputerowa. Z tego powodu w

całej   Unii   Europejskiej   funkcjonują   stosowne   programy   pilotażowe,   które   mają   pomóc

wcześnie Polsce wykryć ten nowotwór. W Polsce taką rolę pełni Ogólnopolski Program

Wczesnego   Wykrywania   Raka   Płuca   (WWRP)   za   Pomocą   Niskodawkowej   Tomografii

Komputerowej (NDTK).

-  

Na dzień dzisiejszy jest to jedyna metoda, która może spowodować, że za 10-15 lat,

będziemy mówić o przeżyciu w raku płuca, tak jak to się udało z rakiem sutka: 5-letnie ponad

?

80%, z rakiem jelita grubego ponad 70% czy z rakiem gruczołu krokowego 90 kilka procent –

powiedział prof. Mariusz Adamek.

Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiej Funduszu

Społecznego,   a   jego   realizacja   została   zaplanowana   do   końca   2023   r.   Powstaje   zatem

naturalne pytanie, czy będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach?

-   istnieje   duże   prawdopodobieństwo,   że   będzie   to   świadczenie,   tak   jest   zapisane   w

Dokumencie Narodowej Strategii Onkologicznej, gwarantowane. Czyli finansowane przez

Narodowy Fundusz Zdrowia –     

zapowiedział ekspert.

-  

Rak   płuca   jest   najczęściej   diagnozowanym   nowotworem   w   Polsce,   a   także   stanowi

najczęstszą przyczynę zgonu w chorobach onkologicznych. To nowotwór podstępny, nie

dający objawów w początkowych etapach rozwoju, gdy może być leczony radykalnie, dlatego

tak trudno jest go wykryć odpowiednio wcześnie. Pacjenci często nie zdają sobie sprawy z

tego, że w ich płucach rozwija się tak groźna choroba. Dlatego w ramach kolejnej odsłony

naszej kampanii edukacyjnej pod nazwą „Onkopomocnik” postanowiliśmy szerzyć wiedzę na

temat profilaktyki raka płuca, a w szczególności wczesnej diagnostyki. Mamy nadzieję, że

polscy pacjenci, pomimo planowanego zakończenia dotychczasowego programu wczesnego

wykrywania raka płuca, będą mieli do niej niezachwiany dostęp także od 1 stycznia 2024 r.    

powiedziała Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, inicjatorka kampanii

„Onkopomocnik – wiedza jest ważna”.

Pełna   treść   oraz   zapis   wideo   rozmowy   redaktor   Moniki   Rachtan   z   prof.   Mariuszem

Adamkiem dostępna jest na stronie internetowej onkopomocnik.pl oraz na kanale YouTube

Fundacji     OnkoCafe     –     Razem     Lepiej:           

https://www.youtube.com/watch?

v=9DDKvBNSUNE&t=6s  

.

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz