Pierwsza w Polsce Nowoczesna Kompleksowa Opieka Onkologiczna KobietW dniu 27 września 2017 r. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o. przy współpracy z Panią Krystyną Wechmann – Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentek onkologicznychi w odpowiedzi na niekorzystne prognozy epidemiologiczne dotyczące zachorowańna nowotwory, otworzyło pierwszy w Polsce publiczny Zakład Onkologii Kobiecej – ZDROWIE KOBIETY, składający się z części ambulatoryjnej i stacjonarnej, zapewniającprzy tym opiekę psychologiczną, rehabilitacyjną przed i pooperacyjną oraz opiekęterminalną. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poza profilaktyką zdrowiai konsultacjami lekarzy specjalistów, realizowana jest również pełna diagnostyka. Opiekaszpitalna łączy w jednym trzy najważniejsze oddziały: onkologii klinicznej, chirurgiionkologicznej i ginekologii onkologicznej.

Zdrowie Kobiety, to przyjazne miejsce wyłącznie dla kobiet z problemamionkologicznymi. Skupia się na leczeniu wszystkich nowotworów kobiecych – piersi, macicyi jajnika, ale także płuca i przewodu pokarmowego, na które niestety coraz częściej zapadająkobiety. Pacjentki otrzymują kompleksową pomoc, zindywidualizowaną opiekę medycznąi wsparcie pod jednym dachem.

Poradnia onkologiczna prowadzi pacjentkę od podejrzenia choroby, poprzez pełnądiagnostykę, aż do zaplanowania i wdrożenia optymalnego leczenia. Poradnia zapewnia teżopiekę pacjentkom po leczeniu operacyjnym także wtedy, kiedy wymagają pooperacyjnegoleczenia zachowawczego takiego, jak hormonoterapia oraz obserwacji i badań kontrolnych pozakończonej terapii. Na miejscu wykonywane są badania USG, mammografia i inne badaniaradiologiczne oraz badania krwi. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu możliwe jestprzeprowadzanie biopsji piersi i węzłów chłonnych, jak również diagnostyka choróbnarządów płciowych. W ramach onkologii klinicznej, Zakład Onkologii Kobiecej na podstawieumowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) realizuje świadczenia w zakresie chemioterapii.Proces diagnostyczno-leczniczy ustalany jest indywidualnie dla każdej pacjentki. Chemioterapiastosowana jest w komfortowych warunkach ambulatoryjnych oraz szpitalnych. Leczenie możetrwać od jednego do kilku dni. Leki przeciwnowotworowe przygotowywane są zgodniez najnowszymi standardami przez wyspecjalizowany zespół farmaceutów, korzystającyz komputerowego systemu odmierzania należnych dawek leków. Do podawania lekówstosowane są elektronicznie sterowane pompy infuzyjne, które zapewniają jednostajnedawkowanie preparatów. W wybranych przypadkach pacjentki mogą kontynuować leczeniew warunkach domowych dzięki wyposażeniu w osobiste infuzory – specjalne urządzeniapodające odpowiednią dawkę leku przez 24-48 godzin. U chorych, które tego wymagają, lekimożna podawać do portów naczyniowych, zakładanych przez zespół anestezjologówna miejscu w Zakładzie Chirurgicznym Ogólnym Szpitala Centrum ATTIS. Port umożliwiazarówno podawanie leków drogą dożylną, jak i pobieranie krwi bez koniecznościkażdorazowo uzyskiwania dostępu do żył obwodowych (nakłuwania żył na kończynach. 

Zespół Zdrowia Kobiety stanowią doświadczeni lekarze onkolodzy kliniczni orazpielęgniarki z wieloletnim stażem w wiodących ośrodkach onkologicznych,wyspecjalizowane w podawaniu leków przeciwnowotworowych oraz przeciwdziałaniuniepożądanym skutkom stosowanej terapii.Nasi lekarze:dr n. med. onkologii Maria Górnaś - Koordynator ds. chemioterapii w Zakładzie OnkologiiKobiecej

Tadeusz Denisso – Lekarz specjalista onkologii klinicznej
Anna Drzazgowska – Zachara – Lekarz specjalista chemioterapii nowotworów
Elżbieta Brewczyńska - Lekarz specjalista onkologii klinicznej
Łukasz Sawicki – Lekarz specjalista chirurg, onkolog

Izabela Ziółkowska – Seta – Lekarz specjalista ginekolog-onkolog

Zgodnie z najnowszymi trendami w opiece nad chorymi na nowotwory każda pacjentkabędąca pod opieką oddziału od pierwszej wizyty jest otoczona opieką pielęgniarkiprowadzącej i ma możliwość kontaktowania się w razie pilnej potrzeby także z lekarzemprowadzącym, również po opuszczeniu szpitala. Dodatkowo, ponieważ Centrum ATTISprowadzi aptekę ogólnodostępną, na życzenie wypisywanych pacjentek możliwe jest dostarczenieim leków bezpośrednio do pokoju.

W warunkach szpitalnych pacjentki mają do dyspozycji komfortowo urządzone pokojejedno- i dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym (wc z funkcją bidetu, prysznic,umywalka) oraz pełną ergonomią i automatyką, dostosowane także do potrzeb osóbniepełnosprawnych. Pokoje pacjentek oznaczone są owocami i taką też mają kolorystykę,zamiast typowo szpitalnych barw i numeracji. Korytarze oddziału szpitalnego pomalowanew przyjaznych odcieniach beżu i błękitu. Część przychodniana zachowana jest w różowej tonacjinawiązującej do Różowej Wstążki – symbolu walki z rakiem piersi. Wszystkie pomieszczenia sąklimatyzowane z możliwością indywidualnej regulacji. W każdym pokoju są wielofunkcyjnełóżka sterowane elektrycznie, co umożliwia łatwą modyfikację ich ułożenia i podparcia, takaby mogły one jednocześnie pełnić funkcję np. fotela, zachowując przy tym wygodę i komfortich użytkowania. Przy łóżkach umieszczono wygodne szafki z podręczną lodówką i blatemumożliwiającym spożywanie posiłków. W osobistych szafach ubraniowych zainstalowanosejfy. W pokojach zamontowano elektrycznie sterowane rolety. W każdej sali znajduje siętelewizor, z którego można korzystać bezpłatnie. Dostęp do Zakładu Onkologii Kobieceji poszczególnych pomieszczeń jest w pełni nowoczesny i cyfrowy - każda pacjentkaotrzymuje własną kartę magnetyczną, która dodatkowo umożliwia jej identyfikację i dostępdo historii choroby. Na terenie całego oddziału dostępna jest bezpłatnie bezprzewodowa siećinternetowa Wi-Fi. Centrum ATTIS, mimo że są to warunki szpitalne chce stworzyć atmosferęzbliżoną do domowej – wszystko to dla bezpieczeństwa i szybszej rekonwalescencjipacjentek. W części szpitalnej, oprócz pokoi dla pacjentek i pomieszczeń typowomedycznych znajdują się takie miejsca, jak pokój rodzinny z wyposażonym aneksemkuchennym, w którym można spotykać z osobami odwiedzającym oraz pokój kosmetycznyz dedykowaną nazwą: Sekrety Kobiety. Jest to pomieszczenie z toaletką i sztucznym oknem,gdzie pacjentki mogą wykonywać codzienne czynności kosmetyczne, zadbać o fryzurę,przymierzać ubrania, a w dalszej kolejności dobrać perukę czy protezy piersi, itp.W korytarzu zainstalowane są dwie ściany luster z przeznaczeniem do wykonywania ćwiczeń,szczególnie gimnastyki oddechowej przed operacją – niezmiernie istotnej dla prawidłowościi bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów. Umożliwienie pacjentkom wykonywanianajzwyklejszych codziennych czynności pozwala na lepsze samopoczucie i jest ważnymelementem programu terapeutycznego. 

Kobiece nowotwory są specyficzne psychologicznie, ponieważ zagrażają nie tylkowątkowi egzystencjonalnemu, ale konfrontują z pełnionymi rolami społecznymi tj. matka,żona, partnerka czy córka. Dotkliwie burzą wewnętrzny wizerunek. Postrzeganie siebie –obraz kobiecego ja, zostaje w czasie choroby naruszony i jest traumatycznymdoświadczeniem dla kobiet w każdym wieku. Przy nowotworach kobiecych ważne jest, abykobiety miały przestrzeń na wyrażanie i mówienie o swoich lękach, o strachu przedleczeniem, aby mogły się wspierać.

Kompleksowe leczenie onkologiczne kobiet jest projektem pilotażowym, wzorowanymna wiedzy i doświadczeniach specjalistów z Japonii, w której prowadzony jest szpital wyłączniedla kobiet Sagara Hospital – Hospital Specializing in Women`s Health Care. W ramach projektuoddział onkologiczny tworzy jedną zharmonizowaną całość z zapleczem ambulatoryjnymi diagnostycznym, a w perspektywie w ramach jednej kolejki oczekujących. Takie połączeniepozwoli na znaczne skrócenie czasu oczekiwania i czasu potrzebnego na diagnostykęi rozpoczęcie leczenia.

Utworzenie Zakładu Onkologii Kobiecej to największa inwestycja zrealizowana naMazowszu w opiece zdrowotnej w 2017 r. ze środków Samorządu WojewództwaMazowieckiego. Patronat nad jej wykonaniem objęli Minister Zdrowia oraz MarszałekWojewództwa Mazowieckiego.

Zgodnie z koncepcją Prezesa Polskiej Unii Onkologii Janusza Medera jedynie szerokopojęta wysokospecjalistyczna, kompleksowa opieka onkologiczna od prewencji i profilaktykiprzez diagnozę i leczenie (zachowawcze i operacyjne), aż do rehabilitacji i opieki terminalnej może zagwarantować prawidłowość, wysoką jakość i lepszą dostępność, a w rezultacie poprawęwyników leczenia chorych na nowotwory, przy współpracy z instytutami i centramionkologicznymi. Taki schemat postępowania zapewnia Zakład Onkologii Kobiecej. Właściwaorganizacja leczenia – perspektywa jednej kolejki oczekujących, skoordynowana opieka nadpacjentką, lepsze wykorzystanie kadry medycznej, nowoczesny sprzęt i kompleksowośćzagwarantowana w jednym miejscu pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnegopacjentek, wzrost skuteczności w wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych u kobiet orazzwiększenie średniej długości ich życia. Pozwoli to pacjentkom na szybszy powrót do aktywnościspołecznej i zawodowej oraz ograniczy ryzyko wykluczenia społecznego. Od blisko roku Centrum ATTIS bezskutecznie ubiega się w NFZ o zawarcie umowyna realizację szpitalnych świadczeń onkologicznych w rozszerzonym zakresie, koniecznymdo optymalnego wykorzystania zasobów nowej działalności na rzecz kompleksowego leczenia kobiet. Pomimo tego, Zakład Onkologii Kobiecej otrzymał liczne wyróżnienia, m.in.Medal Europejski, nagrodę Kolibra za innowacyjny i oparty na doświadczeniach japońskichprojekt zapewnienia kompleksowej opieki onkologicznej kobiet, wyróżnienie w kategoriiLider Roku 2017 w ochronie zdrowia – Innowacyjny Szpital oraz kwalifikację do finału Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2017.

Wiktor Masłowski

Prezes Zarządu 

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O., ISO 9001:2008 

www.attis.com.pl

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit             

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz