ebhc2018 symbol 400px 002

W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie zapraszamy do Krakowa na 13 Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. “Integrated health care - exploration beyond the HTA”, które odbędzie się w dniach 8-9 października 2018 w hotelu HolidayInn Kraków, ul. Wielopole 4, podczas którego prezes naszej Fundacji Anna Kupiecka zaprezentuje nasze stanowisko oraz kampanię „BreastFit.Kobiecy biust.Męska sprawa”.

Organizowane od 2006 roku Sympozjum EBHC trwale wpisało się w kalendarz krajowych spotkań edukacyjnych, przyciągając też licznych uczestników z innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Tegoroczny temat wyprzedza nieco obecną sytuację w Polsce, ale na świecie opieka zintegrowana zaczyna być koniecznością, wobec mnogości technologii medycznych i natłoku szumu informacyjnego.

Opieka zintegrowana jest często przedstawiana jako przeciwieństwo opieki fragmentarycznej i epizodycznej. Termin „opieka zintegrowana” jest stosowany w sposób synonimiczny m.in. do określeń: opieka koordynowana, czy opieka bez zakłóceń. Już po rozpiętości tych określeń widać, że nie wyklarowała się jeszcze jednolita definicja ani wspólne rozumienie tego pojęcia. Dla różnych uczestników systemu ochrony zdrowia opieka zintegrowana będzie miała różne zakresy czy znaczenia, wynikające z ich perspektywy: postrzegania relacji, potrzeb i możliwości oraz dotychczasowych doświadczeń.

Wobec postępującej komplikacji systemów ochrony zdrowia szczególnie pożądane wydaje się poprawienie możliwości płynnego otrzymywania świadczeń w różnych ośrodkach, dla zachowania sensownego przebiegu terapii, uniknięcia niepotrzebnych kosztów oraz odciążenia pacjenta z samodzielnego planowania właściwego przebiegu diagnostyki i terapii. Ważną kwestią jest też finansowanie zalecanych świadczeń, bo większość pacjentów nie orientuje się o co chodzi z koszykami świadczeń - nie wie co, i kiedy im się należy, a za co muszą zapłacić z własnej kieszeni.

Rola Sympozjum to także wsparcie i edukacja dla zaproszonych stowarzyszeń pacjenckich zajmujących się problematyką chorób rzadkich. W tym roku w ramach sesji poświęconej chorobom rzadkim przeanalizujemy wpływ niepełnosprawności na życie rodzin pacjentów. Jak co roku liczymy na żywą i szczerą dyskusję, aby poruszyć wszystkie aspekty i problemy związane z dostępnością wsparcia w chorobach rzadkich.

Zapraszamy.W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie zapraszamy do Krakowa na 13 Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. “Integrated health care - exploration beyond the HTA”, które odbędzie się w dniach 8-9 października 2018 w hotelu Holiday Inn Kraków, ul. Wielopole 4, podczas którego prezes naszej Fundacji Anna Kupiecka zaprezentuje nasze stanowisko oraz kampanię „BreastFit.Kobiecy biust.Męska sprawa”

Organizowane od 2006 roku Sympozjum EBHC trwale wpisało się w kalendarz krajowych spotkań edukacyjnych, przyciągając też licznych uczestników z innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Tegoroczny temat wyprzedza nieco obecną sytuację w Polsce, ale na świecie opieka zintegrowana zaczyna być koniecznością, wobec mnogości technologii medycznych i natłoku szumu informacyjnego.

Opieka zintegrowana jest często przedstawiana jako przeciwieństwo opieki fragmentarycznej i epizodycznej. Termin „opieka zintegrowana” jest stosowany w sposób synonimiczny m.in. do określeń: opieka koordynowana, czy opieka bez zakłóceń. Już po rozpiętości tych określeń widać, że nie wyklarowała się jeszcze jednolita definicja ani wspólne rozumienie tego pojęcia. Dla różnych uczestników systemu ochrony zdrowia opieka zintegrowana będzie miała różne zakresy czy znaczenia, wynikające z ich perspektywy: postrzegania relacji, potrzeb i możliwości oraz dotychczasowych doświadczeń.

Wobec postępującej komplikacji systemów ochrony zdrowia szczególnie pożądane wydaje się poprawienie możliwości płynnego otrzymywania świadczeń w różnych ośrodkach, dla zachowania sensownego przebiegu terapii, uniknięcia niepotrzebnych kosztów oraz odciążenia pacjenta z samodzielnego planowania właściwego przebiegu diagnostyki i terapii. Ważną kwestią jest też finansowanie zalecanych świadczeń, bo większość pacjentów nie orientuje się o co chodzi z koszykami świadczeń - nie wie co, i kiedy im się należy, a za co muszą zapłacić z własnej kieszeni.

Rola Sympozjum to także wsparcie i edukacja dla zaproszonych stowarzyszeń pacjenckich zajmujących się problematyką chorób rzadkich. W tym roku w ramach sesji poświęconej chorobom rzadkim przeanalizujemy wpływ niepełnosprawności na życie rodzin pacjentów. Jak co roku liczymy na żywą i szczerą dyskusję, aby poruszyć wszystkie aspekty i problemy związane z dostępnością wsparcia w chorobach rzadkich.

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz