Dnia18 kwietnia obchodzony jest Europejski Dziań Praw Pacjenta. W związku z tym świętem dnia 15 kwietnia 2016 r. odbyła się w Warszawie debata, w której braliśmy udział na zaproszenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, dotycząca realizacji praw pacjenta na terenie placówek szpitalnych, w której udział wzięli nie tylko eksperci, ale i sami pacjenci.

Podstawowym problemem, nad którym dyskutowano, była nieznajomość praw pacjenta przez samych zainteresowanych. Badania potwierdziły, że znajomość tego typu zagadnień w Polsce jest bardzo niska. Co więcej, 47 % respondentów nie miało w ogóle świadomości istnienia takich praw.

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, obowiązana jest przestrzegać przepisów zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Oraz Europejskiej Karcie Praw Pacjenta. Przepisów dotyczących tego zagadnienia jest wiele, ale jednymi z ważniejszych są na przykład prawo do profilaktyki, prawo wolnego wyboru procedury leczenia, prawo do poszanowania czasu pacjenta rozumiane jako prawo do uzyskania niezbędnego leczenia w możliwie krótkim czasie, czy wreszcie prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu.

20160423 b

W Polsce wciąż jeszcze odnosi się wrażenie, że przepisy proceduralne są stawiane wyżej od potrzeb konkretnego indywidualnego pacjenta i jego choroby. Lekarze związani gąszczem przepisów nie zawsze nawet mają możliwość przeprowadzenia naprawdę wnikliwej rozmowy z pacjentem. Mając ograniczony do minimum czas przeznaczony na wizytę, wybierają jedną ze sprawdzających się w większości przypadków dróg leczenia nie dyskutując na ten temat z pacjentem. Dlatego jednym z wniosków będących owocem warszawskiej debaty była systemowa zmiana organizacji udzielanych świadczeń w taki sposób, aby lekarz mógł poświęcić cały czas wizyty na rozmowę i wywiad z pacjentem. Procedury techniczno-organizacyjne powinny odbywać się poza właściwą wizytą u lekarza.

Jednak wydaje się, że kluczowym wnioskiem debaty, dzięki któremu prawa pacjenta będą realizowane w samej swojej istocie, jest ?prawo pacjenta równego dostępu do świadczeń gwarantowanych w stanie zagrożenia życia lub zdrowia powinno mieć charakter wyprzedzający zobowiązania wynikające z limitu umowy zawartej z NFZ?. Zdrowie i życie ludzkie jest dobrem o wiele większej wartości niż najwyższe nawet kwoty pieniężne jakie należy poświęcić na ich ochronę.

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz