REKLAMA: purella pomaga

Dnia18 kwietnia obchodzony jest Europejski Dziań Praw Pacjenta. W związku z tym świętem dnia 15 kwietnia 2016 r. odbyła się w Warszawie debata, w której braliśmy udział na zaproszenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, dotycząca realizacji praw pacjenta na terenie placówek szpitalnych, w której udział wzięli nie tylko eksperci, ale i sami pacjenci.

Podstawowym problemem, nad którym dyskutowano, była nieznajomość praw pacjenta przez samych zainteresowanych. Badania potwierdziły, że znajomość tego typu zagadnień w Polsce jest bardzo niska. Co więcej, 47 % respondentów nie miało w ogóle świadomości istnienia takich praw.

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, obowiązana jest przestrzegać przepisów zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Oraz Europejskiej Karcie Praw Pacjenta. Przepisów dotyczących tego zagadnienia jest wiele, ale jednymi z ważniejszych są na przykład prawo do profilaktyki, prawo wolnego wyboru procedury leczenia, prawo do poszanowania czasu pacjenta rozumiane jako prawo do uzyskania niezbędnego leczenia w możliwie krótkim czasie, czy wreszcie prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu.

20160423 b

W Polsce wciąż jeszcze odnosi się wrażenie, że przepisy proceduralne są stawiane wyżej od potrzeb konkretnego indywidualnego pacjenta i jego choroby. Lekarze związani gąszczem przepisów nie zawsze nawet mają możliwość przeprowadzenia naprawdę wnikliwej rozmowy z pacjentem. Mając ograniczony do minimum czas przeznaczony na wizytę, wybierają jedną ze sprawdzających się w większości przypadków dróg leczenia nie dyskutując na ten temat z pacjentem. Dlatego jednym z wniosków będących owocem warszawskiej debaty była systemowa zmiana organizacji udzielanych świadczeń w taki sposób, aby lekarz mógł poświęcić cały czas wizyty na rozmowę i wywiad z pacjentem. Procedury techniczno-organizacyjne powinny odbywać się poza właściwą wizytą u lekarza.

Jednak wydaje się, że kluczowym wnioskiem debaty, dzięki któremu prawa pacjenta będą realizowane w samej swojej istocie, jest ?prawo pacjenta równego dostępu do świadczeń gwarantowanych w stanie zagrożenia życia lub zdrowia powinno mieć charakter wyprzedzający zobowiązania wynikające z limitu umowy zawartej z NFZ?. Zdrowie i życie ludzkie jest dobrem o wiele większej wartości niż najwyższe nawet kwoty pieniężne jakie należy poświęcić na ich ochronę.

Aktualności

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw amgen magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit             

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz